Suicidprevention i väst

Tre utbildningsfilmer för Suicidprevention i Västs utbildningar i Psykisk livräddning. Spelfilmer i regi av Ines Kjelbye, samproduktion med Drift film. Produktionsår: 2023 Läs mer här: Suicidprev.se  

Angereds stadsutvecklingsprogram

    Angered ska vara en stadsdel som människor vill leva, arbeta och bo i. I takt med att Göteborg växer finns ett behov av att ringa in de förutsättningar och utmaningar som gör Angered unikt. Den här filmen är en sammanfattning av Angereds lokala stadsutvecklingsprogram för åren 2019–2030. Läs mer här ›› Manus, regi, klipp: … Read More

Videobesök med vården

Ett uppdrag för Psykiatrin Halland, Region Halland, Aslak Iversen Producent och manus: Louise Bergman (inom ramen för timanställning Region Halland) Animation: Lars Lanhed Producerad februari-mars 2021  

Jag är orolig för någon – anhöriga till självmordsnära

En film på uppdrag av Psykiatrin i Halland. Publicering: 2021 En film till dig som är närstående till någon som du tror kan ha självmordstankar eller självmordsplaner. Här får du veta mer om vanliga reaktioner och om vilken hjälp du och din närstående kan få vid ökad risk för självmord. Filmen är framtagen av Psykiatrin … Read More

Halvvägshuset Göteborg

Vad är egentligen ett Halvvägshus? Den här filmen handlar om hur Skyddsvärnet i Göteborg arbetar med att stötta fängelsedömda personer tillbaka till ett liv utan kriminalitet. Skyddsvärnet driver Halvvägshus på uppdrag av Kriminalvården i nära samarbete med Frivården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Vi har sexton platser för män och fyra för kvinnor. Hos oss får fängelsedömda … Read More

Bildstöd för samtal om suicid

Bildstöd för samtal om suicid Idé och manus: Louise Bergman Animation: Lars Lanhed Skådespelare: Gustav Haviletho Produktionsår: 2023 Uppdragsgivare: Suicidprevention I väst Läs mer här: Suicidprev.se Personer med autism och ADHD drabbas oftare av psykisk ohälsa än andra. Risken för suicid är också högre. SPIV har tagit fram ett samtalsmaterial som ett stöd för dig … Read More

Våldsbejakande extremism

En film för stadsdelen Östra Göteborg. Manus och produktion: Louise Bergman Animation: Lars Lanhed