Behöver du stöd i projektledning?

Louise Bergman har lång erfarenhet av att driva projekt i arbete med människor och samhälle. På senare tid har hon fokuserat på kommunikationsprojekt med fokus på berättande via film.

I boken Lyckas med projekt har hon sammanfattat sina erfarenheter av projektledning. Här finns också intervjuer med forskare, andra projektledare, chefer och politiker. Boken är utgiven år 2018 på Komlitt Förlag.

Har du frågor om projektledning eller behöver stöd och hjälp i projektprocessen?

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om boken eller köpa den?