Behöver du stöd i projektledning?

Louise Bergman har lång erfarenhet av att driva projekt i arbete med människor och samhälle. På senare tid har hon fokuserat på kommunikationsprojekt med fokus på berättande via film.

Årets projektledarbok 2019

I boken Lyckas med projekt har hon sammanfattat sina erfarenheter av projektledning. Här finns också intervjuer med forskare, andra projektledare, chefer och politiker. Boken är utgiven år 2018 på Komlitt Förlag och blev vald till årets projektledarbok 2019 av Svenskt projektforum, läs mer här.

Har du frågor om projektledning eller behöver stöd och hjälp i projektprocessen?

Vill du veta mer om boken eller köpa den?