Vi har goda erfarenheter av att använda film som redskap i presentationer och utvärderingar av projekt som drivs inom offentlig sektor och ideella organisationer. Det kan till exempel handla om ESF-projekt eller Arvsfondsprojekt.

Via film kan det bli enklare att visualisera projektets resultat för beslutsfattare och samverkanspartners.

Detsamma gäller att presentera rapporter med hjälp av film.

Hör av dig till oss, så berättar vi mer!


Exempel på utvärderingsfilmer och rapporter i filmformat:

Arbetsbelastning och återhämtning Ett ESF-projekt på uppdrag för Göteborgs stad

Angereds stadsutvecklingsprogram. På uppdrag av Göteborgs stad