Bildstöd för samtal om suicid

Idé och manus: Louise Bergman
Animation: Lars Lanhed
Skådespelare: Gustav Haviletho

Produktionsår: 2023
Uppdragsgivare: Suicidprevention I väst
Läs mer här: Suicidprev.se

Personer med autism och ADHD drabbas oftare av psykisk ohälsa än andra. Risken för suicid är också högre. SPIV har tagit fram ett samtalsmaterial som ett stöd för dig som möter personer med kognitiva och kommunikativa svårigheter.

SPIV:s bildstödsmaterial är tänkt att användas i det vardagliga samtalet, men också i ett akut skede, inom psykiatri, habilitering, socialtjänst, elevhälsa, särskilda boenden mm. Det har tagits fram tillsammans med Dart – specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet, Västra Götalandsregionen.