Angered ska vara en stadsdel som människor vill leva, arbeta och bo i. I takt med att Göteborg växer finns ett behov av att ringa in de förutsättningar och utmaningar som gör Angered unikt. Den här filmen är en sammanfattning av Angereds lokala stadsutvecklingsprogram för åren 2019–2030. Läs mer här ››

Manus, regi, klipp: Louise Bergman

Filmfotograf: Lars Lanhed

Ett uppdrag inom ramen för anställning, Göteborgs Stad.

Filmen producerades under hösten 2020.