En film på uppdrag av Psykiatrin i Halland.

Publicering: 2021

En film till dig som är närstående till någon som du tror kan ha självmordstankar eller självmordsplaner. Här får du veta mer om vanliga reaktioner och om vilken hjälp du och din närstående kan få vid ökad risk för självmord. Filmen är framtagen av Psykiatrin Halland i samarbete med Suicidprevention i Väst. På adressen https://vimeo.com/592121557 finns filmen syntolkad.