Ett uppdrag för Göteborgs Stad, Social resursförvaltning år 2020

Manus, regi och klipp: Louise Bergman

Foto: Lars Lanhed

Syntolkning: Syntolkning NU