Vad kostar film?

Vi anpassar vår filmproduktion efter din budget.

Filmproduktionens olika steg

När vi räknar på vad en filmproduktion kostar, tittar vi på hur mycket tid, utrustning och kompetens som behövs i en produktions olika steg. Ibland är det tillräckligt att en enda filmarbetare gör alla delar och arbetet kan ske på någon dag. Andra produktioner kräver lång planering och bearbetning av inspelat material. Att till exempel filma en föreläsning kräver inte så mycket planering och efterproduktion, men det kan behövas flera filmfotografer just vid inspelningstillfället.

Så här ser de olika stegen ut i en filmprocess:

Steg 1 Planering - Vi börjar med att tillsammans arbeta om din idé till ett manus. Vi kommer överens om vad vi ska berätta och till vem. Ska vi berätta dokumentärt, i en studio eller med hjälp av animation? Vi bestämmer inspelningsplats och vilka personer som ska vara med i filmen. Vi bestämmer hur många kameror vi ska använda, vilken ljudutrustning och hur många filmarbetare som ska delta i filminspelningen.

Steg 2 Filminspelning - Nu genomför vi själva inspelningen i samarbete med dig.

Steg 3 Klippning - Efter filmningen skapas själva filmen. Vi arbetar vid datorn där vi klipper, färgkorrigerar och ljudmixar. Vi skickar filmen fram och tillbaka till dig och ser till att du blir nöjd.

Steg 4 Lansering - nu kan du lansera och publicera din film.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Några frågor

Genom att du beskriver din idé, kan vi ge ett kostnadsförslag. Här är några frågor på vägen:

– Vill du ha hjälp med manus eller vet du precis vad du vill berätta?

– Hur lång vill du att filmen ska bli?

– Har du särskilda önskemål om teknik och grafik (t.ex. antal kameror, ljudutrustning, animationer)?

– I vilka kanaler vill du att filmen ska visas (t.ex. på en konferens, Youtube, sociala medier, på ett intranät)?