En podcast om scenografi av professor Astrid von Rosen.