Under två terminer har en grupp personer med bakgrund inom missbruk, kriminalitet eller funktionsnedsättningar gått KRIS Riksförbunds utbildning till Livsstilskoordinator med stöd från Arvsfonden.

Uppdragsgivare: Allmänna Arvsfonden.
Regi, foto och klipp: Louise Bergman