Ett effektivt sätt att nå ut vid rekrytering är via korta filmer för sociala medier. Vi anpassar produktionens komplexitet utefter er budget. Vi kan också hjälpa till med råd kring själva publiceringen på sociala medier och vilka olika format som passar de olika plattformarna.

Här är några exempel på filmer som vi har gjort för Psykiatrin Halland.

Rekrytering av sjuksköterska i Halmstad:

Rekrytering av läkare i Varberg:

Rekrytering av psykolog i Varberg: