Ett uppdrag för Psykiatrin Halland, Region Halland, Aslak Iversen

Producent och manus: Louise Bergman (inom ramen för timanställning Region Halland)

Animation: Lars Lanhed

Producerad februari-mars 2021