Film om Social resursförvaltning

Social resursförvaltning arbetar med sociala frågor i Göteborg. Vi är ett stöd till Göteborgs tio stadsdelar. Våra verksamheter är inriktade på funktionshinder, hemlöshet, våld och utsatthet, barn och familjer, ungdomar, missbruk och nyanlända. I den här filmen får du möta några personer som skildrar vårt arbete. Regi och klipp: Louise Bergman, Foto: Karin Markhede, Animation: … Read More

Utvägs boende

  Utvägs boende är till för män där det förekommer våld i nära relationer. Här ges möjlighet att bo någon annanstans ett tag och få hjälp med sin livssituation medan partnern och barn kan bo kvar i bostaden. Regi, klipp och ljud: Louise Bergman, Foto:  Ola Kjelbye. Producerades internt i Göteborgs Stad inom anställning som kommunikatör.

KRIS Livsstilskoordinator

Under två terminer har en grupp personer med bakgrund inom missbruk, kriminalitet eller funktionsnedsättningar gått KRIS Riksförbunds utbildning till Livsstilskoordinator med stöd från Arvsfonden. Uppdragsgivare: Allmänna Arvsfonden. Regi, foto och klipp: Louise Bergman

Gärdsås transitboende – Göteborgs Stad

Hösten och vintern 2105 kom tusentals ensamkommande barn och unga till Göteborg för att söka asyl. Med mycket kort varsel startade Göteborgs Stad transitboenden för att kunna ge alla tak över huvudet. I filmen får du besöka Gärdsås transitboende i Kortedala som då var det största boendet i Sverige med plats för 500 barn och … Read More

Simlyftet – alla barn ska kunna simma

En informationsfilm om Simlyftet  – Göteborgs Stads satsning för att alla barn ska kunna lära sig att simma. Regi och klipp: Louise Bergman Foto: Ola Kjelbye (producerades internt i Göteborgs Stad ramen för dåvarande anställning som kommunikatör)

En film om flyktingmottagandet på Göteborgs Centralstation hösten 2015

Hösten 2015 var unik i Göteborgs historia. Aldrig tidigare har så många flyktingar kommit till staden under så kort tid. Filmen visar arbetet på Göteborgs Centralstation och den goda samverkan mellan staden, andra myndigheter, civilsamhället och medborgare som tillsammans bidrog till att flyende människor fick ett mer värdigt och rättssäkert mottagande i Göteborg. Regi, klipp … Read More