En film om flyktingmottagandet på Göteborgs Centralstation hösten 2015

Hösten 2015 var unik i Göteborgs historia. Aldrig tidigare har så många flyktingar kommit till staden under så kort tid. Filmen visar arbetet på Göteborgs Centralstation och den goda samverkan mellan staden, andra myndigheter, civilsamhället och medborgare som tillsammans bidrog till att flyende människor fick ett mer värdigt och rättssäkert mottagande i Göteborg. Regi, klipp … Read More