Berätta med film!

Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer med olika typer av film:
informationsfilm, utbildningsfilm, dokumentärt berättande, animationer och video för sociala medier och livestreamade evenemang.

Vi har gjort produktioner för bland annat Göteborgs Stad, Microsoft, Räddningstjänsten Göteborg,  Allmänna Arvsfonden, Kunskapsmedia – film för skolan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Göteborgs stadsteater.

Bergman Kommunikation är ett upphandlat filmföretag av Visuell Kommunikation, Göteborgs Stad. Vi erbjuder syntolkning och undertexter enligt tillgänglighetskrav för digital service.

Hur vi tänker kring filmproduktion

Begreppet storytelling har använts flitigt de senaste åren, men det är verkligen ingenting nytt. Det handlar om att skapa en berättelse som gör det lättare att minnas, bli berörd och känna engagemang, i jämförelse med till exempel strikt information.

För att skapa en trovärdig berättelse, behöver vi vädja till både hjärta och hjärna. Fakta och statistik talar till förnuftet. Att väcka hopp, längtan eller tröst talar till känslor, precis som om budskapet är estetiskt tilltalande. Trovärdighet skapas genom att det till exempel är en erkänd forskare som uttalar budskapet eller att en trovärdig institution står bakom budskapet. Att låta filmens målgrupp (t.ex ungdomar med missbruksproblem) själva föra sin talan kan också vara ett effektivt sätt att skapa trovärdighet.

Vem ska berätta din historia?

En films målgrupp är de personer eller grupper som vi önskar beröra. Det kan vara allt från kunder och medborgare till patienter eller klienter. När vi planerar en film, är en av de viktigaste frågorna vem som ska kommunicera filmens budskap till målgruppen. Säg att du önskar få fler ungdomar med missbruksproblem att besöka en mottagning för att få hjälp. Är det då en behandlare, en förälder, en neutral speakerröst eller en ungdom som ska föra filmens budskap till tittarna? Om du vill berätta vad ditt företag har att erbjuda, är det då du själv som bör vara i bild, eller kan det vara mer effektivt att en kund berättar om ditt företag? Här kan du se några exempel där filmens målgrupp också  för fram filmens budskapet.

Utvägs boende

Film om samhällsfrågor, Informationsfilm, Storytelling
Utvägs boende

Filmen om Anna

Film om samhällsfrågor, Storytelling
Filmen om Anna

Vem vill jag vara, vad ska jag bli?

Film om samhällsfrågor, Storytelling, Video för sociala medier
Vem vill jag vara, vad ska jag bli?

Hugo besöker Familjerättsbyrån

Film om samhällsfrågor, Storytelling
Hugo besöker Familjerättsbyrån

En mix av känslor och fakta

Ett effektivt sätt är att blanda en berättelse från målgruppen med experters uttalande. Det skapar både känslor och trovärdighet. Trovärdighet skapas alltså genom att det till exempel är en erkänd forskare som uttalar budskapet eller att en trovärdig institution står bakom. Att mixa med att låta målgruppen för budskapet själva föra sin talan är ett effektivt sätt att skapa både engagemang och igenkänning. Här ser du några sådana exempel.

Rekryteringsfilmer för Psykiatrin Halland

Film om samhällsfrågor, Informationsfilm, Rekryteringsfilm, Video för sociala medier
Rekryteringsfilmer för Psykiatrin Halland

Angereds stadsutvecklingsprogram

Film om samhällsfrågor, Filmer om sociala frågor, Informationsfilm
Angereds stadsutvecklingsprogram

Videobesök med vården

Film om samhällsfrågor, Filmer om sociala frågor, Informationsfilm, Video för sociala medier
Videobesök med vården

Soluno and Microsoft

Informationsfilm, Video för sociala medier
Soluno and Microsoft

Jag är orolig för någon – anhöriga till självmordsnära

Film om samhällsfrågor, Filmer om sociala frågor, Informationsfilm
Jag är orolig för någon – anhöriga till självmordsnära

Fönsterpoesi

Film om kultur, Film om samhällsfrågor, Informationsfilm, Video för sociala medier
Fönsterpoesi

Våldsbejakande extremism

Filmer om sociala frågor, Informationsfilm, Video för sociala medier
Våldsbejakande extremism

Halvvägshuset Göteborg

Film om samhällsfrågor, Filmer om sociala frågor, Informationsfilm, Video för sociala medier
Halvvägshuset Göteborg

Korttidshem för personer med funktionsvariation (syntolkad)

Film om samhällsfrågor, Informationsfilm, Syntolkad film, Video för sociala medier
Korttidshem för personer med funktionsvariation (syntolkad)

Ibland är ren information det rätta

Storytelling i all ära, men ibland är en filmad föreläsning eller ren fakta det bästa för uppdraget. En filmad föreläsning kan göras mer levande och engagerande genom att flera kameravinklar används att klippa mellan och att variera med textgrafik.

Gikt – en smärtsam historia

Föreläsningar
Gikt – en smärtsam historia